ICT nás motivuje

O projektu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
matematické gramotnosti žáků středních škol
Šablona 1 - Biologie Šablona 1 - Matematika
Sada 1 Molekulární biologie (4.V, 6.N) Sada 1 Stereometrie (3.V, 5.N)
Sada 2 Genetika (4.V, 6.N) Sada 2 Funkce (2.V, 4.N)
Sada 3 Zoologie (2.V, 4.N, 4.V, 6.N)
Šablona 2 - Geografie
Sada 1 Fyzickogeografická sféra (1.V, 3.N) V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
Sada 2 Geografie obyvatelstva a sídel (1.V, 3.N, 3.V, 5.N) odborných kompetencí žáků středních škol
Sada 3 Regionální geografie (2.V, 4.N) Šablona 1 - Fyzika
Šablona 3 - Anglický jazyk Sada 1 Mechanická energie a teplo na nižším stupni gymnázia (1.N)
Sada 1 English - speaking world (4.V, 6.N) Sada 2 Elektromagnetické a optické jevy na nižším stupni gymnázia (2.N)
Sada 2 Vocabulary (4.N, 5.N, 6.N, 2.V, 3.V, 4.V)
Sada 3 Grammar (3.N, 4.N, 5.N, 6.N, 1.V, 2.V, 3.V, 4.V) VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností
Šablona 4 - Chemie a dovedností v oblasti finanční gramotnosti
Sada 1 Obecná chemie(1.V, 3.N) Šablona 1 - Finanční gramotnost
Sada 2 Anorganická chemie (2.V, 4.N) Sada 1 Finanční gramotnost na vyšším gymnáziu (5.N, 6.N, 3.V, 4.V)
Sada 3 Organická chemie (2.V, 4.N, 3.V, 5.N) Sada 2 Finanční gramotnost na nižším gymnáziu (2.N)
Šablona 5 - Základy společenských věd / dějepis
Sada 1 Sociologie (2.V, 4.N, 3.V, 5.N, 4.V, 6.N)
Sada 2 Psychologie (1.N, 1.V, 3.N, 3.V, 5.N)
Sada 3 Vývoj našich zemí a světa od 19.st. po současnost (3.V, 5.N)
Šablona 6 - Německý jazyk / základy komunikace
Sada 1 Reálie německých zemí (3.N, 4.N, 5.N, 6.N, 1.V, 2.V, 3.V, 4.V)
Sada 2 Gramatika německého jazyka (2.N, 3.N, 4.N, 5.N, 1.V, 2.V)
Sada 3 Komunikace (4.V, 6.N)

Moderně a tvořivě

Úvod Reálné gymnázium 1. stupeň O projektu

Rozdělení

Reálné gymnázium

Fyzika   Materiály Biologie   Materiály Chemie Materiály
4-leté 6-leté 4-leté 6-leté 6-leté
1. roč 1. roč 1. roč Anorganika
2. roč 2. roč 2. roč Organika, Redoxní reakce, Paliva
1. roč 3. roč 1. roč 3. roč Botanika 3. roč
2. roč 4. roč Molekul. fyzika a Termodynamika 2. roč 4. roč 4. roč
3. roč 5. roč Elektřina 3. roč 5. roč Lidské tělo 5. roč
4. roč 6. roč 4. roč 6. roč 6. roč

1. stupeň

region 1. stupeň  
Fotogalerie eBeam
Publikace M Smart
Ve škole k dispozici video Prvouka Integrovaná témata
Přírodověda
Vlastivěda